Tag manager en FB

Pokazywanie postów oznaczonych etykietą wolność. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą wolność. Pokaż wszystkie posty

Wolność jest podstawowym prawem zwierząt


skrócona wersja

Dlaczego wolność jest taka ważna

My sami, żyjący w demokracji, zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest dla nas wolność, dopiero, gdy isnieje groźba jej utraty. Przypomnijcie sobie II Wojnę Światową, zakładników przetrzymywanych w niewoli całe lata w Libanie lub przez ETA w Hiszpanii. Wolność jest podstawowym prawem człowieka, lecz jest to tak oczywiste, iż często przyjmujemy to za pewnik i pomijamy. Ludzie mają skłonność do ignorowania jej. Jest to niesprawiedliwe, bowiem ignorowanie podstawowych praw jest niemoralne, również, gdy chodzi o prawa zwierząt.

prawo

W konstytucjach wileu krajów, wolność jest pierwszym i najważniejszym spośród zapisanych, podstawowych praw człowieka. Podstawowe prawo, to takie, które jest niepodważalne.

religia

Historia wolności jako podstawy naszych praw sięga czasów długo przed narodzeniem Chrystusa. Zarównio w religii, jak i w życiu duchowym, wolność jest najważniejszym z zagadnień w regułach, jakie nakładają na siebie wyznawcy; przynajmniej o ile zgadzasz się z tym, iż maksymę „czyń wobec innych, tak jakbyś sam wodec siebie uczynił” można przełożyć „gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, moja się kończy”. Znane jest to również jako Złota Zasada – serce wszelkiej ludzkiej etyki.

Jeśli chodzi o ludzi, należy chronić to podstawowe prawo w zasadach świeckich i religijnych, wykazujemy bowiem czasem skłonność do przekraczania granic osobistych innych ludzi lub do ograniczania ich wolności. Nie zawsze jest to działanie zamierzone. Zbyt często jednak ludzie zdają sobie sprawę, iż przekroczyli granicę dopiero po fakcie.

zdrowie

Wolność jest tak ważna jak zdrowie, które jest jej formą. Nie mamy pewności, czy zwierzeta cierpią i chorują w następstwie odebrania im wolności, wiemy jednak na pewno, iż zrobią one wszystko, by uchronić się przed niewolą.

To, że zwierzę cierpi w niewoli lub, że nie może zachowywać się naturalnie można często wywnioskować obserwując zachowanie, jakie zwierzęta najczęściej przejawiają w niewoli. Znanym przykładem jest nieustające, rytmiczne kołysanie się niedźwiedzi polarnych, w przypadku, gdy ograniczona zostanie ich swoboda poruszania.

natura

W naturze wolność jest ewidentna. Określenie Nieskrępowana Natura jest tego dowodem. U zwierząt ograniczenie wolności związane jest wyłącznie z chorobą lub śmiercią, lecz na szczęście śmierć szybko wyzwala zwierzę od cierpienia. Przedstawiciele żadnego z gatunków żyjących w przyrodzie nie odbiera wolności zwierzęciu innego gatunku, za wyjątkiem krótkiego okresu, gdy jedno zwierzę zjada drugie. Jednakże ani dla mięsożernych ludzi, ani dla wegetarian wzajemne zjadanie się zwierząt nie stanowi problemu.

A w końcu przecież, nasz instykt podpowiada nam, by wstawić się za grupą, która zmuszana jest do życia w niesprawiedliwych warunkach.

Etyka i odpowiedzialność

Wolność jest dobrą podstawą etyki. To, co poszerza wolność jest słuszne, co ją ogranicza – złe. Jednak wolność nie może istnieć bez wyznaczenia granic. Nie są one stałe, a większa wolność niesie za sobą większą odpowiedzialność. Nie każdy lubi ponosić odpowiedzialność, zatem wielu ludzi, świadomie lub nie, optuje za mniejszą wolnością, czując się, niemniej jednak, wolniejszymi.

Każdy ma prawo do określenia własnych granic wobec drugiego człowieka. Unika się (etykieta) zmuszania ludzi do wyznaczenia owych granic wbrew ich woli.

Czytaj więcej? Zapoznaj się z menu po prawej stronie.

Prawa zwierząt w teorii i praktyce


skrócona wersja

Co jest podstawą zagwarantowania praw zwierzętom?

Tematy:

Czy istnieje zadowalająca reguła podstawowa?
Czy wolność może być podstawowym prawem jeśli jest naruszana?
Czy bycie właścicielem zwierzęcia nie stoi w opozycji do prawa do wolności?
Opowiadanie się za prawami zwierząt powinno być nagradzane finansowo.
Czy wszelkie krzywdzące działania przeciwko zwierzętom powinny być zakazane?

W przypadku znęcania się nad nimi, zwierzęta są zdolne tylko do wyrażenia tego w pośredni sposb. Z tego względu do nas należy odpowiedź na powyższe pytania.

Pojęciami przydatnzmi do stworzenia podstawy praw zwierząt są: wartość wewnętrzna, dobro, szacunek, wolność, rwność, wspłczucie itd. Wiele z tych pojęć wydaje się odpowiednimi, lecz w praktyce są niezbyt przydatne.

Przetestujemy teraz wykonalność każdego z pojęć:

1 Prawa zwierząt winny być skonstruowane w sposb wykonalny i praktyczny, ktry można poddać procedurom prawnym.
2 Prawa zwierząt mają na celu dobro każdego zwierzęcia, każdego gatunku, począwszy od zwierząt żyjących dziko i w hodowlach np. zwierzęta domowe, ssaki, a na owadach kończąc
3 Biorąc pod uwagę rżnorodność tych gatunkw, winniśmy rwnież zwrcić uwagę na ich cechy specyficzne.
4 Prawa zwierząt odnoszą się do ludzi i to przez nich powinny być sankcjonowane.
5 Śmierć zajmuje ważne miejsce w prawach zwierząt: ubj, odstrzał w celach zarządzania terenami niezagospodarowanymi i zawodowe wędkarstwo. Należy wprowadzić uregulowania, by zapewnić szybką i bezbolesną śmierć, ktra musi mieć określony cel (w przeciwieństwie do ryby, ktra "złapała się" nadprogramowo). Odnosi się to rwnież do zabijania szkodliwego gryzonia, ktrego nie da się powstrzymać w inny sposb.
6 Prawa gatunku przewyższają prawa jednostki (jeśli roślina lub zwierzę stoi na progu wyginięcia, ma prawo, aby ludzie zostawili je w spokoju). Pewne gatunki (np. locha lub łosoś) mają prawo nie być produkowanymi lub chwytanymi masowo w celach eksportowych. Owa masowa produkcja jest poniżej godności zwierzęcia i ma na celu zaspokojenie dużo więcej niż nasze podstawowe potrzeby.

Niektre pojęcia są nieodpowiednie jako prawne podstawy praw zwierząt

Zgodnie z pierwszą z wymienionych zasad powinniśmy wykluczyć pojęcia wewnętrznej wartości i szacunku. Pomimo, iż są one powszechnie używane, niemożliwym jest sformułowanie jednoznacznych praw zwierząt w oparciu o ktrykolwiek z nich. Całkowicie dopuszczalnym jest wymienianie wartości wewnętrznej i szacunku, gdy mowa jest o zachowaniu ludzi wobec zwierząt, lecz pojęcia te nie mogą być używane w celu osądu człowieka z prawnego punktu widzenia. "Szanowna Pani, zamierzamy pozwać Panią do sądu za traktowanie pani pieska pokojowego bez szacunku". Oczywiście zawsze możliwym jest zdystansowanie się wobec obiektywnego zachowania i nazwanie go pozbawionym szacunku. Na przykład, gdy niedźwiedzie cyrkowe i lwy zmuszane są do wykonywania sztuczek niegodnych zwierzęcia, można rzec, iż jest to traktowanie pozbawione szacunku.

Podobnie, nie można wymusić kulturalnego zachowania lub dobrego smaku, można je natomiast krykykować. Rwnież pojęcie wartości wewnętrznej jest niewłaściwym jako prawna podstawa praw zwierząt. Odnosić mogłoby się jedynie do rzadkich gatunkw, jako, że: "ten okaz musi być chroniony, bowiem z uwagi na jego wartość wewnętrzną nie występuje nigdzie indziej na ziemi". Handlowa wartość świń bardziej niż ich wewnętrzne wartości przekonuje hodowcę do lepszego opiekowania się trzodą.
Wymienione powyżej pojęcia są w rzeczywistości zbyt mgliste, by mogły być prawnie zdefiniowane jako podstawa praw zwierząt.

Czy możliwym jest sformułowanie zadowalającej prawnej zasady podstawowej, ktra może być odpowiednio stosowana?

Praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie tej samej zasady dla praw ludzi, jak i dla praw zwierząt, ktrą jest prawo do wolności.
Wolność jest pojęciem paradoksalnym: wolność zdefiniowana to wolność odebrana. Należy sformułować wyraźne granice, co do początku i końca wolności; w przeciwnym wypadku idea jest niewykonalna. W celu zastosowania pojęcia wolności w praktyce, najlepszym byłoby opisać wszelkie sytuacje, ktre uniemożliwia zwierzęciu bycie wolnym.
Wyznaczenie granic odnosi się do ludzi i do zwierząt i z tego względu jest tak potężną ideą. Należy rozważyć minimalny standard wolności zwierzęcia, lecz rwnież granice fizyczne (np.ogrodzenia).

Ważną zaletą wolności jest to, iż stawia limit obowiązkowi zajmowania się prawami zwierząt. Poprzez zabezpieczenie tych praw, zwierzę może swobodnie interpretować wolność na własny sposb i mieć swobodę zachowania, ktre pozostaje w zgodzie z jego naturą. Sposb, w jaki zwierzę wykorzystuje swą wolność w kategoriach zachowania, nie ma wpływu na podstawowe zasady praw zwierząt.
Dla dziko żyjących zwierząt wystarczy, iż mogą utrzymać naturalną rwnowagę bez ingerencji ze strony ludzi. Dla zwierząt domowych czy hodowlanych ważnym jest zapewnienie, iż do pewnego stopnia mogą wykazywać naturalne zachowanie.
Dodatkowo, wolność wymaga rwnież prawa do integralności fizycznej: żadnego więcej okaleczania ciała, włączając obcinanie dziobw, kastrację prosiąt, inżynierię genetyczną (selekcja) lub skrajnie niezdrowe formy hodowli (np. cielęta o "podwjnych mięśniach" rodzące się przez cesarskie cięcie).

Animal Freedom jest za prawami zwierząt


Strona "Animal Freedom" istnieje w celu wymiany idei dotyczacych praw zwierząt w ogle, szczeglnie zajmuje sie prawnymi sposobami polożenia kresu intensywnej hodowli. Wolność Zwierząt nie jest związana z Frontem Wyzwolenia Zwierząt.

Pomimo ze istnieje mnstwo materialow wizualnych. I informacjiozłym traktowaniu zwierząt, nasza strona nie chce szokować, a raczej uświadamiać ludziomże istnieją pozytywne alternatywy.

Mwi się wiele niedorzeczności na temat praw zwierzat. Demaskujemy słabe argumenty za i przeciwko prawom zwierząt, za hodowlą intensywną, za eksperymentami na zwierzętach jak i za i przeciw wegetarianizmowi (np. zwierzęta na fermach hodowli intensywnej mają się lepiej niż na wolności).

Co ludzie mówią o prawach zwierząt? Jakie sa motywacje działaczy zajmujących się prawami zwierząt?

Czy pokazujemy dzieciom (wraz z ich ulubionymi domowymi zwierzętami) prawdziwy obraz życia zwierząt?

Przeczytaj o tym wszystkimi prześlij namswoją opinię na te temat lub opisz jaka jest twoja motywacja.

Zwierzę nie jest ani rzeczą jak maszyna ani też niewolnikiem, lecz żyjącą istotą posiadającą uczucia i prawa. Uważamy, że to prawo powinno być oparte na takiej samej zasadzie jakprawa ludzkie, tzn prawie do wolności. Zwierzęta w klatkach na fermach intensywnej hodowli sa szczeglnie pozbawione praw. Dladobra wszystkich zwierzątpowinneone mieć możliwość prowadzenia naturalnego sposobu życia.

Kliknij tutaj aby być oprowadzonym po stronie Wolności Zwierząt. Znajdziesz więcej informacji klikając na łączniki w takim samym kolorze jak ten i na menu powyżej i z lewej strony niniejszego tekstu. Nowe submenu pokażą się na grze, gdy klikniesz po lewej stronie.

Ludzie z całego świata wnoszą wkład do treści tej strony.

Szukamy wolontariuszy tłumaczy, ktrzyzechcą przetłumaczyć koncepcję praw zwierząt promowaną na niniejszej stronie z języka angielskiego na hiszpański, niemiecki, francuski, szwedzki, polski, itd. Jeśli zgadzasz sie z nami i masz czas i umiejętności, prosimy o zgłoszenie się

Popularne posty

Etykiety